Meld forkjøpsrett

 
Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Nedre Lunde borettslag. Søknaden er ikke bindende før en event. kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 24. september klokken 12.00.

    Medlem i PBBL

    JaNei

    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):